Medlem123 er en ny tjeneste fra Klopp AS. Via denne tjenesten vil vi håndtere medlemmene til foreningen, og foreningen kan konsentrere seg om det som er foreningens kjerneområde. Vi leverer både innmeldingsform og Din side løsning.

Les mer på: https://medlem123.no

Farmannsveien 48, 3125 Tønsberg
333 12 800 – post@klopp.no

Medlem av

Partnere

Alle rettigheter forbeholdes Klopp AS » Web & Software Engineering. Regweb er et registrert varemerke ® i varemerkeregisteret. Forbehold om skrivefeil.