Et av våre nyeste prosjekter har fått innvilget støtte fra Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd er et regjeringsopprettet råd som er ansvarlig for å finansiere, fremme og markedsføre norsk forskning. Rådet forvalter forskningsmidler og gir myndighetene råd i forskingspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbudsjett i statsbudsjettet. Andre oppgaver er å fungere som møteplass mellom forskere, næringsliv, brukere av forskning og de som finansierer forskning. Forskningsrådet har også en viktig oppgave i å gjøre norsk forskning mer internasjonalt orientert, ved at forskere og bedrifter søker forskningsmidler internasjonalt og samarbeider med andre forskere internasjonalt.

Vi sier: TUSEN TAKK!

Farmannsveien 48, 3125 Tønsberg
333 12 800 – post@klopp.no

Medlem av

Partnere

Alle rettigheter forbeholdes Klopp AS » Web & Software Engineering. Regweb er et registrert varemerke ® i varemerkeregisteret. Forbehold om skrivefeil.